Địa chỉ: 58/10 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Mỹ, Quận 7, Hồ Chí Minh

Điện thoại: 02862621713